Jēkabpils PMK
 
 

 

Būvfirma SIA "Jēkabpils PMK" nodarbojas ar vispārējo celtniecības darbu veikšanu un vadīšanu, vispārējo celtniecības darbu būvuzraudzību, kā arī ar siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo sistēmu būvmontāžas darbu veikšanu un hidrotehnisko būvju nekuģojamās ūdenstecēs un ūdenstilpnēs būvdarbu veikšanu un vadīšanu.

________________________________

In memoriam

 

ULDIS HELMUTS PUTNIŅŠ

(18.07.1936. – 09.02.2015.)

 

2015.gada 9.februārī mūžībā aizgājis Jēkabpils Goda pilsonis, inženieris – celtnieks, ilggadējs SIA „Jēkabpils PMK’’ valdes priekšsēdētājs Uldis Helmuts Putniņš.

U.H.Putniņš dzimis 1936.gada 18.jūlijā Madonas rajona Liezeres pagastā. 1949.gadā Putniņu ģimene tiek izsūtīta uz Sibīriju. Pēc Omskas apgabalā pavadītiem desmit gadiem, Uldis Helmuts Putniņš ar ģimeni atgriežas Latvijā un uzsāk mācības Rīgas Politehniskajā institūtā, kur iegūst inženiera – celtnieka kvalifikāciju. Pēc institūta absolvēšanas 1963.gadā tiek uzsāktas darba gaitas Jēkabpils celtniecības  pārvaldē par celtniecības darbu meistaru. Kopš tā laika U.H.Putniņam darba dzīve tiek cieši saistīta ar Jēkabpils pilsētu un bijušā rajona teritoriju.

Jau pirmajos darba gados U.H.Putniņš sevi pierāda kā enerģisku, zinošu inženieri, kurš spēj pieņemt konstruktīvus lēmumus. Ar sev piemītošajām īpašībām – taisnīguma izjūtu, prasmi katrā darbiniekā vienmēr saskatīt pozitīvo - U.H.Putniņš ātri vien iekaro autoritāti un atzinību kolēģu vidū. 1971.gadā U. H. Putniņu darba kolektīvs izvirza Jēkabpils celtniecības pārvaldes priekšnieka amatam. 1976. gada 25. februārī apvieno Jēkabpils celtniecības pārvaldi un Jēkabpils pārvietojamo mehanizēto kolonnu, nosaucot jaunizveidoto organizāciju par "Jēkabpils pārvietojamo mehanizēto kolonnu". No pirmsākumiem šo organizāciju vada Uldis Helmuts Putniņš.

1993.gadā U. H. Putniņš kļūst par SIA „Jēkabpils PMK”, valdes priekšsēdētāju un šos pienākumus pilda līdz sava mūža nogalei.

Ilgajos darba gados Uldis Helmuts Putniņš ir piedalījies gandrīz visu lielāko būvobjektu celtniecībā Jēkabpils pilsētā, tādējādi dodot nenovērtējamu ieguldījumu Jēkabpils pilsētas attīstībā. Viņa vadībā dažādu būvobjektu celtniecības un renovācijas darbi ir veikti gan tuvākā, gan tālākā Latvijas teritorijā.

Savā dzīves laikā U.H.Putniņš saņēmis daudz apbalvojumu, tajā skaitā Latvijas būvinženieru savienības apbalvojumu par mūža ieguldījumu būvniecībā, par nopelniem Latvijas būvniecības attīstībā un jauno būvniecības speciālistu audzināšanā U.H.Putniņš tika iecelts par IV šķiras Atzinības krusta virsnieku, kā arī saņēmis Jēkabpils Goda pilsoņa nosaukumu par ieguldījumu Jēkabpils pilsētas attīstībā.

U.H.Putniņam piemita īpaša spēja ieklausīties kolēģos, nezūdoša ticība labajam, tālredzība un spēja pieņemt gudrus lēmumus. Viņš bija taisnīgs, tiešs un atklāts. Viņa dzīves moto - cienīt otru cilvēku, tāpat kā sevi pašu. Šo īpašību dēļ Uldis Helmuts Putniņš smagajos pārmaiņu gados spēja attīstīt SIA „Jēkabpils PMK” par stabilu un augošu uzņēmumu Jēkabpilī.

Nenoliedzami U.H.Putniņa darba panākumu pamatā bija viņa stiprās ģimenes atbalsts. Viņa līdzcilvēki, darba kolēģi lepojās un apbrīnoja viņa vēlmi ieviest jauninājumus un iet līdzi laikam. Brīvos brīžus U.H.Putniņš veltīja ģimenes dārza iekopšanai, interesējās par sportu, hokeju.

Neraugoties uz savu aizņemtību, viņš spēja atrast laiku ģimenei un nodarbēm, kas radīja prieku viņa sirdij.


Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei - dzīvesbiedrei Valijai, dēlam Arnim, tuviniekiem, kolēģiem un draugiem. Atvadīšanās no Ulda Helmuta Putniņa notiks piektdien, 13. februārī plkst.12.00 Jēkabpils pilsētas kapličā. Pēdējā gaitā U.H.Putniņš tiks pavadīts uz Jēkabpils pilsētas kapsētu.

 

 Jēkabpils pilsētas pašvaldība

SIA „Jēkabpils PMK” kolektīvs

 

 

 

 

Jaunumi

28.03.2014. SIA "Jēkabpils PMK" realizētais objekts "Pļaviņu aizsargdambja rekonstrukcija" konkursā "GADA LABĀKĀ BŪVE LATVIJĀ 2013" nominācijā "Rekonstrukcija" ieguva godpilno 3.vietu.

 

18.11.2013. saņēmts Jēkabpils pilsētas pašvaldības izsniegts GODA RAKSTS par ieguldījumu pilsētas būvniecībā un atbalstu pilsētas kultūras, sporta pasākumu organizēšanai.

 

 

 

 

Mūsu - SIA „Jēkabpils PMK” atbildīgā būvdarbu vadītāja un projektu vadītāja Astrīda Dutkeviča konkursā „Būvindustrijas gada balva” ieguvusi titulu „Gada inženieris 2013”. Kopumā kategorijā „Gada inženieris” bija pieteikts 21 pretendents, bet žūrija izvēlējās sešus labākos.  Visi laureāti saņēma mākslinieces Katrīnas Vasiļevskas „Pamatakmeni”, diplomus, balvas piemiņas nozīmītes un ceļazīmi speciāli laureātiem organizētam braucienam uz Londonu. Par pieteiktajiem kandidātiem varēja balsot arī internetā. Par Astrīdu Dutkeviču bija nobalsojuši 1788 cilvēki (lielākais balsojumu skaits).

 Astrīda

SIA "Jēkabpils PMK" VVS uzdevums 2013.gadā: strādājot būvobjektos saglabāt vides kvalitāti (gaisu, ūdeni, zemi, ainavu, dabas resursus, bioloģisko daudzveidību), tādejādi nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

 

23.03.2012 Latvijas Būvinženieru savienība pasniedza apbalvojumu Jēkabpils Goda pilsonim Uldim Helmutam Putniņam "Par mūža ieguldījumu būvniecībā";
2011.gadā SIA "Jēkabpils PMK" ir dokumentējusi un ieviesusi ISO 14001 sistēmu;
Esam iekļuvuši Latvijas lielāko uzņēmumu "TOP 500" 418.vietā pēc neto apgrozījuma 2011.gadā;
Pēc neto apgrozījuma 2011.gadā esam 19. vietā starp lielākajām kompānijām būvniecībā.
Māris Dimants - Gada Jēkabpilietis 2010;
SIA "Jēkabpils PMK" tehniskais direktors Māris Dimants laureāts nominācijā "Gada būvdarbu vadītājs 2008 Latvijā";

 

Jēkabpils PMK

 

Nesen pabeigto objektu sraksts:

 • Līvānu ūdenssaimniecības attīstība II kārta - projektēšana un būvdarbi;
 • Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Dubnas pagasta Dubnas ciemā;
 • Slaucamo govju fermas rekonstrukcija Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma "Lauku saimniecību modernizācija" ietvaros;
 • Jēkabpils Agrobiznesa koledžas dienesta viesnīcas rekonstrukcija atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus;
 • Brīvības ielas rekonstrukcija (no R.Blaumaņa ielas līdz Neretas ielai) Jēkabpilī;
 • Rīgas ielas rekonstrukcija (no Donaviņas upes līdz Gravas ielai) Jēkabpilī.
 • Krustpils kultūras nama renovācija Rīgas ielā 210/212, Jēkabpilī;
 • Pļaviņu HES ūdenskrātuves stāvkrasta pakājes nostiprināšana "Daugavkrasti" māju apkaimē, Krustpils pagasta, "Prižos";
 • Būvdarbi projektā: ūdenssaimniecības attīstība Višķu pagasta Višķu tehnikuma ciemā un Špoģu tehnikuma ciemā;
 • Kompleksi risinājumi SEG emisiju samazināšanai Bebrenes Profesionālās vidusskolas ēkā;
 • PII "Rūķīši" filiāles "Pastariņi" ēkas (Avotu ielā 2) rekonstrukcija, Līvānos;
 • Līvānu slimnīcas ēkas Zaļā ielā 44, Līvānos rekonstrukcija;
 • Šķeldu katlu mājas - koģenerācijas stacijas jaunbūve, Tvaika ielā 7, Jēkabpilī "0" cikls; 
 • Energoefektivitātes paaugstināšana - būvdarbu veikšana Ilūkstes novada Bebrenes profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcā;
 • Energoefektivitātes paaugstināšana Ilūkstes novada Ilūkstes 2.vidusskolā Stadiona ielā 1, Ilūkstē;
 • Jēkabpils rajona centrālās slimnīcas ēku - Andreja Pormaļa ielā 125, Stadiona ielā 1, Jēkabpilī - iekšējās renovācijas un ārējās rekonstrukcijas būvdarbi;
 • Autobusu un smago automašīnu remonta un tehniskās apkopes centra "0" cikls (zemes darbi un pamatu izbūve); 
 • Ēkas rekonstrukcija piebūvējot sporta peldbaseinu "0" cikls; 
 • Jēkabpils aizsargdambju rekonstrukcija;
 • Jaunjelgavas centralizētās apkures sistēmas katlu māja.

 

Gada labākā būve Latvijā 2007, 2. vieta nominācijā ''Rekonstrukcija'' SIA ''Jēkabpils RCS operāciju boka renovācija'' Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī.

 

Jēkabpils PMK

 

 

 

nozīmīgākie objekti
Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra teritorijas labiekārtošanas darbi LīvānosJēkabpils 3.vidusskolas ēkas renovācija Sporta zāles – angāra rekonstrukcijas darbi Līvānos